Silverstein Works


2. generasjons syntetiske fliser fra Silverstein

Silversteins nye syntetiske fliser benytter et nytt materiale spesialutviklet for fliser.
Materialet er kalt "ambipolymer" og oppfører seg som vanlige fliser av rør (arundo donax).

- De fuktes som vanlige fliser
- De føles som vanlige fliser
- De spiller som vanlige fliser
- De låter som vanlige fliser

Flisene presstøpes i en totrinnsprosess, 
noe som sikrer 100% konsistens.

Silverstein Ambipoly fliser kan justeres med vanlige
verktøy, og har en levetid på minimum seks måneder
(fire timers spilling per dag).

For de som ikke har funnet seg til rette med syntetiske
fliser - dette er så nær vanlige rør som det er mulig å
komme!