Synfotech

Synfotech

Uttrykket "kompositt" beskriver materialer laget ved kjemisk/fysisk kombinasjon av to eller flere forskjellige komponenter som opprettholder sine egenskaper i sluttproduktet.
Målet med disse kombinasjonene er å lage nye materialer som ikke eksisterer i naturen, og som har bemerkelsesverdige tekniske egenskaper.

Karbonfiber
Fra luftfartens verden har komposittmaterialer bestående av fibre bundet sammen av spesielle harpikser blitt den nye standarden på grunn av sin ekstremt lave vekt og ekstrem mekanisk styrke (temperatur, støt, trykk, etc.), og benyttes der vekt-/styrkeforholdet er viktig for å oppnå optimal ytelse.
Komposittmaterialene som i dag er tilgjengelige er mange, og de kategoriseres ut fra fibertype, veving, harpikstype, limingsteknikken etc.

De tekniske og mekaniske egenskapene til komposittprodukter er et resultat av nøye trekking av enkle fibre eller vev, og det er viktig å velge den mest egnede kombinasjonen av veft og varp.
For å lage et objekt ved hjelp av komposittmaterialer er det derfor nødvendig å på forhånd analysere de mekaniske forholdene. Ut fra analysene velger man det mest optimale råmaterialet mht. fibertype (lang / kort, toveis / enveis), tekstur, størrelse og orientering.

I musikkinstrumenter - spesielt for blåseinstrumenter - er bruk av komposittmaterialer sjelden.
Kompleksiteten i søket etter den beste fiberen, konstruksjonen av spesielle støpeformer samt å finne den optimale geometrien har dempet bruken.

Synfotech har etter lang eksperimentering klart å finne den rette kombinasjonen for å få et overraskende godt resultat ulikt tradisjonelle produkter på markedet.